Klub vojenské historie Kučerov je zapsaný spolek  (dle zákona č. 89/2012 Sb.), řádně registrovaný Ministerstvem vnitra (dle zuákona č. 83/1990 Sb.) , tzn. nevládní, nezisková, kulturní, nepolitická a samosprávná dobrovolná organizace sdružující nadšence z obce Kučerov, okres Vyškov a přátele z celé republiky  zajímající se o vojenskou historii se zaměřením na období let 1740 – 1989, zejména na Československou lidovou armádu z let 1946 – 1989, které založilo několik nadšenců z uvedené obce.  Naším cílem je sdružovat zájemce o danou problematiku, umožnit členům aktivně trávit svůj volný čas a seznamovat veřejnost s historií Československé a Rudé armády, Wehrmachtu, U. S. Army, armády SSSR a Napoleonské války. Rádi mezi sebe přijmeme nové členy, kteří mají zájem o vojenskou historii.

    Tímto prohlašujeme, že nejsme členy žádné organizace, politické strany, sdružení nebo hnutí přímo potlačující či omezující základní práva jednotlivců nebo skupin, či jiné organizace, politické strany, sdružení nebo hnutí takovouto činnost podporující. Zároveň ani takovou organizaci, politickou stranu, sdružení či hnutí nijak nepodporujeme.

Zaměření

O SEKCI ČSLA ( ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY, rok 1970 - 1989)

 
Účelem klubu je seznamovat zájemce o vojenskou historii s dobovou výstrojí, výzbrojí, kolovou a pásovou technikou, organizování volnočasových aktivit, pomoc při živelných pohromách a ochrana občanů a obce při nepředvídatelných událostech. Svou činnost klub zaměřuje na sběratelství uniforem, výstrojních součástí a dobového vybavení, kolové, pásové techniky a zbraní, účastí na military akcích a rekonstrukcí bojových ukázek, nauku o vojenství a pořádání sportovních a military akcí, vzdělávání, výchovu a výcvik dětí a mládeže včetně jejich zapojení na rozvojových aktivitách v obci a oklí, prevence kriminality a ochrany občanů a obce, pořádání vzdělávacích, poradenských, kulturních  a společenských akcí, budování a údržba zařízení a vybavení pro náplň činnosti.
 

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.